kasarva

Lidová architektura na Písecku

Písecko je vstupní branou do malebných jižních Čech. Zdejší venkov si dodnes zachovává jedinečnou atmosféru a láká každý rok tisíce turistů a cyklistů.

Chudoba jako základ

Severní a severozápadní části jihočeského regionu lze pomyslně rozdělit na dvě geograficky i stavebně odlišná území – zatímco převážně rovinaté a úrodné oblasti na jih od Písku navazují na širší okruh typické vesnické zděné jihočeské architektury, má krajina směrem na sever, kterou protínají řeky Vltava a Otava, podstatně členitější reliéf přecházející do Středočeské vrchoviny. V tomto chudším kraji se také dochovalo větší množství roubenek a staveb lidové architektury. Poznávacím znamením jsou menší přízemní příbytky se sedlovou střechou a zpravidla se silnou hliněnou omazávkou dřevěných stěn (volně nazýváno jako „kožich“, který tento styl dávného zateplení skutečně připomínal).

Poměr sil

Dnes už dávno neplatí, že život na vesnici je opředen chudobou a strádáním. Na jihu republiky ztrácí města hlavní slovo a dávají prostor právě venkovu, kam se za starousedlíky stahují i mladí lidé s dětmi. Část z nich vytváří v pravidelných vrstevnicích satelitní okraje, zbytek dává energii do přestavby a renovace domků se zašlou slávou. Skromné dřevěné příbytky, které jsou v dnešní době neefektivní a pro dlouhodobé žití neekonomické, nahrazuje zděná zástavba, přestavují, ale snaží se nevybočovat a udržet ráz venkova. Na Písecku je takové počínání vidět na několika místech.
 • Okolí Týna nad Vltavou
 • Budičovice
 • Kloub
 • Krašovice
 • Křtětice
 • Květov
 • Putim
 • Smrkovice
 • Tukleky
 • Varvažov
 • Boudy

Realita

Písecko ale je jedním z posledních českých regionů, kde má venkov svou sílu a magii. Nezvítězí města po čase i tady?